TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

mugallymlaryň

Ylym-bilime çäksiz hormat

Ata Watan Eserleri
Ýurdumyzda bilim ulgamyny ösdürmek, kämilleşdirmek, ýaşlara ýokary derejede bilim bermek, olaryň dünýägaraýşyny giňeltmek ugrunda ägirt uly işler durmuşa geçirilýär. Gahryman Arkadagymyzyň belleýşi ýaly: «Ata Watanymyzyň...

«Soňky jaň» dabaralary ýakymly ýatlamalara baý bolar

Dr.Döwran Orazgylyjov
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary P.Agamyradow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisinde şu ýyl okuw ýylynyň tamamlanmagy mynasybetli meýilleşdirilen çäreler we hususan-da, «Soňky jaň» dabaralaryny...