TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Mugallymçylyk

Eýeçilikli göz

Hojagylyç Nazarow
Telefon arkaly ençeme ýola myhmançylyga çagyransoň, günlerde bir gün şäherli  tanşymyzyň gapysyny kakdyk. Baranymyzda, dogrusy, özümiz utandyk. Egin-eşikmidir iýlip-içilip ýygnalmadyk saçak, çäýnek-käsedir gap-gaç, garaz, öýde...

Ýokary okuw mekdepleri : 14 müň 337 talyp

Türkmenistanyň ýokary okuw we orta hünär okuw mekdeplerine resminamalary kabul etmek başlandy. Türkmenistan boýunça ähli ýokary okuw jaýlarynyň sanawy we olara resminamalar tabşyrmak boýunça gerekli...