TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

mugallym Aýna Seýitgulyýewa

Babamyrat Babaýew: Arzuwyma gowşan dünýäm

Baş Redaktor
Sungat we durmuş söhbetdeşligi Ynsan çagalygyndan haýsam bolsa bir käriň arzuwynda ýaşaýar. Şol arzuwlarynyň amala aşmagy üçin bolsa hereket edýär. Elbetde ähli arzuwlar zehiniň, irginsiz...