TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Moto X

Eýesiniň sesini tanar

Smartfonyň gulpuny eýesiniň barmak yzy ýa-da ýüz keşbi bilen açmak adaty zada öwrüldi. «Samsung» kompaniýasy «Galaxy S21»-de bu usullara ýene bir täzelik goşmakçy. Täze smartfonyň gulpy...

“Samsung”-dan täze funksiýa garaşylýar

Häzirki wagtda akylly telefonlaryň ulanyjylary, özleriniň telefonlarynda barmak yzy skaneri ýa-da paroly bolmazdan ýüzüni çalt açyp bolýan funksiýa öwrenişdi. Indi bolsa dünýä belli “Samsung” kompaniýasy...