TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Moskwa

Russiýa sanly rubl walýutasyny synagdan geçirer

Russiýanyň Merkezi bankynyň başygynyň orunbasary Olga Skorobogatowa, Russiýanyň sanly rubl baradaky meýilnamalary barada çykyş etdi. Skorobogatowa Moskwada geçirilen metbugat ýygnagynda eden çykyşynda şeýle belleýär: “Sanly...

Ikinji Hazar ykdysady forumy Russiýada geçiriler

Ata Watan Eserleri
Ikinji Hazar ykdysady forumy 2021-nji ýylda Moskwada geçiriler. Rus metbugatynyň habaryna görä, bu barada Russiýanyň daşary işler ministri Sergeý Lawrow bilen Gazagystanyň daşary işler ministri...

Abdysetdar Kazynyň „Jeňnama” poemasy barada

Dr. Almaz Yazberdiyew
Türkmen nusgowy şahyrlarynyň eserleri 1917-nji ýyldan öňki döwürde öz asyl nusgalarynda we arap elipbiýinde Russiýanyň Peterburg, Moskwa, Kazan, Astrahan, XIX asyryň soňky çärýeginden başlap Orta...