TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Mör-möjekleriň tebigatda ähmiýeti.

Mör-möjekleriň tebigatda ähmiýeti.

Paleontologik  maglumatlara görä, mör-möjekleriň gelip çykyşy gülli ösümlikleriň gelip çykyşyna belli bir derejede gabat gelýär. Şonuň uçin ösümlikler bilen mör-möjekleriň arabaglanyşygy irki döwürden başlanandyr we...