TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Monako

Futbol täzelikleri: “Liwerpulyň” öňküligi ýok

Futbol boýunça öňdebaryjy çempionatlarda diýseň garaşylmadyk netijeler bolup geçdi. Umuman aýdanymyzda köp gola baý boldy. Biz bolsa okyjylarymyzy geçen hepde geçirilen esasy duşuşyklaryň netijeleri bilen...

Zenan syýahatçylardan täze rekord

Beýik Britaniýaly iki zenan iki adamlyk welosipedde dünýäniň aýlanyp çykyp, Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi. Täsinlik neşiriniň wekilleri bu syýahatyň esasy aýratynlygy hökmünde onuň gysga wagtda...

Käbir futbolçylary bilen hoşlaşarlar

Fransiýanyň “Monako” topary şertnamalary gutaran birnäçe oýunçy bilen hoşlaşjakdygyny mälim etdi. Şeýlelikde, topar derwezebanlar Diego Benallo we Seýdou Si, şeýle hem şertnamalarynyň şertlerini ýerine ýetiren...

«Formula-1-iň» ýene üç tapgyry ýatyryldy

Ata Watan Eserleri
«Formula-1» Azerbaýjandaky, Singapurdaky we Ýaponiýadaky tapgyrlaryň hem ýatyrylandygyny habar berdi. Koronowirus pandemiýasy sebäpli 2020-nji ýylda geçirilmegi bes edilen ýaryşlaryň hataryna, şeýlelikde, ýene-de üçüsi goşuldy diýip,...