TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Moldowanyň we Portugaliýanyň Türkiýedäki Ilçileri

Ankarada Türkmenistanyň Garaşsyzlygyna bagyşlanan sergi guraldy

Ata Watan Eserleri
2021-nji ýylyň 16-njy awgustynda Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Ilçihanasy bilen Türkiýäniň Medeniýet we syýahatçylyk ministrligi hem-de TÜRKSOÝ halkara medeniýet guramasy tarapyndan, Ankara şäherinde Türkiýäniň Milli kitaphanasynyň...