Tag : Moda dünýäsinde uly baýrak

BIZNES

Moda dünýäsinde uly baýrak

Ähli ulgamlarda uly-uly baýraklar bolup, ýylyň dowamynda şol baýraklar ugurlar boýunça berilýär. Modada hem dürli hili baýraklar gowşurylýar. Moda taryhynda öndürýän önümlerine laýyklykda berilýän  baýraklary...