Tag : Miweli agaçlaryň nahallarynyň oturdylyşy

SIZDEN GELENLER

Miweli  agaçlaryň nahallarynyň oturdylyşy

Hormatly  Prezidentimiz  Gurbanguly  Berdimuhamedowyň  başlangyçlary  esasynda  ýurdumyzda  miweli  we  saýaly  agaçlaryň  ösdürilip  ýetişdirilişini  artdyrmaga  uly  üns  berilmegi  döwletliligiň, rowaçlygyň, bolçulygyň  alamatydyr.Türkmenistanyň toprak-howa şertleri bagçylygy ösdürmek...