TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

«Mir Nowosteý» gazeti

Aýagyň ujunda durup horlanmak mümkinmi?

Ýuta ştatynyň alymlary adamyň biomehaniki ýöremesini öwrenip, horlanmak üçin ýöremek peýdasyz diýen netijä geldiler. Adam ýöräninde dabandan peýdalanmak bilen, energiýany tygşytlaýar. Horlanmak üçin bolsa köp energiýa...