TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

ministrlikler

Bitaraplyga bagyşlanan halkara sergiler

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli halkara sergisi öz işine başlady. Bu sergi Türkmenistanyň ministrlikleriniň we pudaklaýyn edaralarynyň, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň hem-de Söwda-senagat...

Eksportdan gelen walýuta dolulygyna döwletiň ätiýaçlyk goruna geçer

Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Müşşikow Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň esasy ugurlarynyň hem-de Maýa goýum maksatnamasynyň taslamalaryny işläp düzmek...

Biometriki pasport almak üçin talap edilýän resminamalar

vepa
1.Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenistandan gitmek we Türkmenistana gelmek üçin pasportyny almak (çalyşmak) üçin arzasy; 2.30mm x 40mm ölçegde bir sany reňkli surat (suratyň arka tarapy ak...