TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

ministrligiň elektron kommunikasiýa ulgamlaryny kibergorag bilen üpjün etmek maksady bilen

Bäsleşik yglan edilýär!

Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň «Kiberhowpsuzlyk hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, ministrligiň elektron kommunikasiýa ulgamlaryny kibergorag bilen üpjün etmek maksady bilen, gerekli enjamlary satyn almak boýunça LOT №...