TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde şu ýylyň 8 aýyndaky

Sentýabr aýynda 4 bina ulanmaga berler

Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde şu ýylyň 8 aýyndaky, ýagny ýanwar-awgust aýlaryndaky makroykdysady görkezijiler barada hasabat berildi. “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly,...