TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisi

Ses we ýylylyk saklaýjy serişdeler öndüriler

Baş Redaktor
Hormatly Prezidentimiz sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşlerine bagyşlanan meseleleriň giň toplumyna hem-de resminamalar seredildi. Mejlisiň barşynda Balkan welaýatynyň...

Dabaraly harby ýöriş we baýramçylyk salýuty geçiriler

Ertir, 9-njy maýda «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumynyň öňünde dabaraly harby ýöriş geçiriler. Agşamlyk bolsa baýramçylyk salýuty bolar, bular barada bugün geçirilen wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň...