TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ministrler Kabinetiniň mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi.

Türkmenistanda sementiň täze görnüşi öndürilýär

Ata Watan Eserleri
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. “Watan” habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat...