TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary

ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň milli toparynyň saýty döredilýär

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň milli toparynyň işi hakynda hasabat berdi. Mälim bolşy ýaly, bu topar BMG-niň Bilim,...

Halkara resminamalaryň 112-sine gol çekildi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda ykdysadyýetiň pudaklarynda ýubileý ýylynyň dokuz aýynda alnyp barlan işleriň jemleri jemlenildi. Ministrler...

Halkara resminamalaryň 109-syna gol çekildi

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow Ministrler Kabinetiniň sanlu ulgam arkaly geçirilen mejlisinde şu ýylyň sekiz aýynda Daşary işler ministrligi tarapyndan ýerine ýetirilen...

Serdar Berdimuhamedow täze wezipä saýlandy

Ata Watan Eserleri
Şu gün paýtagtymyz Aşgabatda Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň XI mejlisi geçirildi. Her ýyl Türkmen bedewiniň milli baýramynyň öňüsyrasynda geçirilýän bu maslahata ýurdumyzyň hökümet agzalary, atşynaslar,...

Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi geçirildi

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisini geçirdi. Gün tertibine şu ýylyň sekiz aýynda harby we...

COVID-19 pandemiýasyna garşy halkara hyzmatdaşlyk

Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistanyň ýiti ýokanç kesele garşy taýýarlygyny we dessin çäreleriň görülmegini...

Gadyr gijesi mynasybetli günä geçmek

Hormatly  Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisinde jenaýat edendikleri üçin iş kesilen we eden etmişlerine ökünip, ak ýürekden toba gelen raýatlaryň,...

Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisi

Balkan welaýatyna iş sapary bilen gelen Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow bu ýerde Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisini geçirdi....

Daşary ýurtlardaky raýatlarymyza zerur bolan kömegi bermek

Dr.Döwran Orazgylyjov
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow düýn hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan geçirilen sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde şu ýylyň...