TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Mämmetmyrat Geldinyýazow işde goýberen düýpli kemçilikleri üçin eýelän wezipesinden boşadyldy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygyna täze orunbasar bellendi

Türkmenistanyň Prezidentiniň baştutanlygynda Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi geçirildi. Onda guramaçylyk meselelerine hem garaldy. “Watan” habarlar gepleşiginde habar berlişina görä, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Mämmetmyrat Geldinyýazow...