TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Öwezow

Jemi Içerki Önümiň Möçberi 5,9 göterim artdy

Ykdysady görkezijiler Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Müşşikow şu ýylyň birinji ýarymynda makroykdysady görkezijiler hakynda hasabat berdi. Ýurdumyzyň ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň meýilnamalaýyn tabşyryklarynyň ýerine...