TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

milli ýygyndysy

Zidan gitse ornuna kim geler?

«Markanyň» habaryna görä, Ispaniýanyň milli ýygyndysynyň ozalky futbolçysy Raul Gonsales täze möwsümde «Realyň» baş tälimçisi bolup biler. Çeşmäniň ýazmagyna görä, Zineddin Zidan tomusda topardan aýrylmagy...

Türkmenistanly hüjümçi özbek toparynda

vepa
Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndysynyň hüjümçisi Wahyt Orazsähedow Özbegistanyň «Nawbahor» toparynyň türgenleşiklerine goşuldy. «Ol 10-njy ýanwarda başlan okuw-türgenleşik ýygnanyşygynda gözden geçiriljek 11-nji daşary ýurtly futbolçy...