TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Milli saz gurallary

Sazçylyk mekdebine okuwa kabul edilşik

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň garamagyndaky Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky ýörite sazçylyk mekdep-internaty 2020 — 2021-nji okuw ýyly üçin saz gurallarynyň dürli görnüşleri we...