TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

milli saglygy goraýyş ulgamy

Milli saglygy goraýyş ulgamy – adam hakda aladanyň nusgasy

Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ilatyň saglygyny goramak, halkymyzyň ýaşaýyş- durmuş derejesini has-da ýokarlandyrmak boýunça alnyp barylýan döwlet syýasaty üstünlikli durmuşa geçirilýär. Milli Liderimiz ilatyň saglygyny goramak...

Koronawirusynyň pandemiýasy bilen göreşmekde BSG-nyň utgaşdyryjy orny

Dr.Döwran Orazgylyjov
Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredowyň Bütindünýä Saglygy goraýyş guramasynyň Ýewropa Sebitleýin Edarasynyň Direktory doktor Hans Klýuge bilen onlaýn görnüşinde duşuşygy geçirildi. Gepleşikleriň barşyndа Türkmenistanyň Bütindünýä...