TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

milli mirasymyz

Täze eser – nesillere serpaý

Ata Watan Eserleri
Ýakynda ýur­du­my­zyň äh­li künjekle­rin­de Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­zyň “Öm­rü­miň ma­ny­sy” at­ly ki­ta­by­nyň ta­nyş­dy­rylyş da­­ba­ra­la­ry ge­çi­rildi. Bu ki­tap wa­tan­daş­la­ry­myz, ylaý­ta-da, ýaş­la­ry­myz üçin ba­ha­sy­na ýe­tip bol­ma­jak gym­mat­lyk­dyr. Ol ada­my...

Täze elektron neşiri döredildi

Ata Watan Eserleri
Häzir ýurdumyzda ençeme gazetdir žurnal neşir edilýär. Olar arkaly ýurdumyzda bolup geçýän möhüm wakalar, täzelikler bilen tanyş bolýarys. Dürli mowzukdaky makalalar milli mirasymyz, medeni gymmatlyklarymyz...

Deriden taýýarlanýan hojalyk önümleri

Ata Watan Eserleri
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe esasy meseleleriň biri hem türkmen halkynyň  taryhyny, milli mirasymyzy has içgin öwrenmek meselesidir. Türkmen halkynyň milli taryhyny içgin öwrenip, dogryçyl ýazmak...