TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

milli Liderimiz täze kitabyny “Abadançylygyň röwşen gadamlary” diýlip atlandyrandygyny mälim etdi.

Türkmenistanyň Prezidentiniň täze kitaby çapdan çykdy

Ata Watan Eserleri
Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalarynyň gatnaşmagynda Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinden soňra özüniň ýene-de bir kitabyny tamamlandygyny habar berdi. “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip...