Tag : milli Liderimiz Derwezedäki ýanyp duran tebigy gazy söndürmek babatda degişli tabşyryklary berdi.

JEMGYÝET

Derwezedäki ýanyp duran gazy söndürmek tabşyryldy

Ata Watan Eserleri
Şu gün Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde çykyş eden milli Liderimiz Derwezedäki ýanyp duran tebigy gazy söndürmek babatda degişli tabşyryklary berdi. “Watan” habarlar...