TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Milli Lideri

Türkmenistanyň, Azerbaýjanyñ we Türkiýàniñ arasyndaky Ylalaşyk tassyklanyldy

Tùrkmenistanyñ Mejlisiň ýedinji çagyrylyşynyň ikinji maslahaty geçirildi. Gün tertibine laýyklykda, deputatlar «Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk hakynda Türkmenistanyň Hökümetiniň, Azerbaýjan Respublikasynyň Hökümetiniň we Türkiýe Respublikasynyň Hökümetiniň arasyndaky Ylalaşygy...

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Özbegistan Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Ata Watan Eserleri
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewe Özbegistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek boýunça sala salşygyň üstünlikli...