TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Milli geýimler

Türkmenlerde Çaga Bezegleri

Baş Redaktor
Zergärçilik  sungatynyň sahypalary Milli Garaşsyzlygyň ilkinji ýyllaryndan başlap aýratyn-da, toý-baýramlaryň  bezegine, ene-mamalarymyzyň  buýsanjyna  öwrülen  tyllaýy  nagyşlara  beslenen  şaý-sepler   ylmy  nukdaýnazardan  öwrenilmek  bilen, diňe  türkmenistanly  däl,...

Türkmen içmegi

Hojagylyç Nazarow
Türkmen içmegi diýlende Kemine şahyryň kyrk ýamaly şylha içmegi göz öňünde janlanýar. Aslynda, tanymal şahyr gyş galasy hasaplanýan içmegini, başgaça atlandyrylyşy possuny täzeden tikinmäge gurby...