TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Milli Geňeş

Milli synçylar bellige alyndy

«Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» Türkmenistanyň Konstitusion kanunyna laýyklykda, milli parlament Milli Geňeş, onuň kanun çykaryjy palatasy Mejlis, wekilçilikli palatasy Halk Maslahaty diýlip...

Konstitusion özgertmelere bagyşlanan brifing

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde 25-nji sentýabrda ýurdumyzda geçirilen Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisi hem-de onuň dowamynda kabul edilen «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» Türkmenistanyň...

Türkmenistanyň Mejlisiniň ygtyýarlyklary näme?

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň  iki palatasyndan biri bolan Mejlisiň ygtyýarlyklary Konstitutsiýamyzyň üýtgeýän 81-nji maddasynda bellenilýär. Bellemeli zat,  Konstitusion kanun 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan herekete girizilýär. Türkmenistanyň...

Halk Maslahatynyň ygtyýarlyklary näme?

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň  iki palatasyndan biri bolan Halk maslahatynyň ygtyýarlyklary Konstitutsiýamyzyň üýtgeýän 80-2-nji maddasynda bellenilýär. Bellemeli zat,  Konstitusion kanun 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan herekete girizilýär....