TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

mikrotolkunly peç.

Peýdaly maslahatlar

Ata Watan Eserleri
Eger-de hozy birnäçe minut howurpeçde saklasaň, ony döwüp daşyny arassalamak aňsatlaşar. Mikrotolkunly peç näçe seresaply ulanylsa-da, onuň iç ýüzünde ýuwup aýrylmagy örän kyn bolan ýagyň...

Notebook HP Probook, RedMi 7A we Mikrotolkunly peç Size garaşýar

vepa
“Atavatan Türkmenistan” halkara Žurnalynyň “www.atavatan-turkmenistan.com” saýty Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli “Ata Watan Eserleri” ady bilen döredijilik bäsleşigini yglan etdi. Ýakynda saýtymyzda yglan edilen döredijilik...