TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

“Migrasiýa hakynda” Türkmenistanyň Kanuny

Daşary ýurtlarda okaýan talyplarymyz üçin

vepa
Häzirki döwürde şu ýyl okuw tamamlan ýüzlerçe türkmen oglan-gyzlary ýurdumyzyň ýokary okuw jaýlary bilen bir hatarda daşary ýurtlaryň abraýly ýokary okuw jaýlaryna ýerleşdirler. Daşary ýurtda...