TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

«Microsoft» kompaniýasy

Bill Geýtsden arassa energiýa üçin 15 milliard dollar maýa goýumy

“Microsoft” kompaniýasynyň esaslandyryjysy Bill Geýts tarapyndan goldanýan hususy jemgyýetçilik gaznasy bolan “Breakthrough Energy Catalyst” ABŞ, Angliýa we Ýewropa Bileleşigi boýunça arassa energiýa tehnologiýa taslamalaryna 15...

«Windows 10» ulanyşdan galar

«Windows 10», aslynda, «Microsoft» kompaniýasynyň hödürlän iň täze operasion ulgamlarynyň biri. Ýöne kompaniýa ýene-de dört ýyldan ony hem täzesine çalyşmagy meýilleşdirýär. Kompaniýadan berlen beýanata göra,onuň...

Sanly ykdysadyýetde “bulut” tehnologiýasyndan peýdalanmagyñ ähmiýeti 

Ata Watan Eserleri
Ykdysadyýet örän çylşyrymly we hemme zady öz içine alýan mehanizm bolup, jemgyýetdäki ynsanlaryň ýaşaýyş-durmuş şertleri bilen aýrylmaz baglydyr. Sanly tehnologiýalaryň durmuşa işjeň ornaşdyrylmagy ynsanlaryň ýaşaýyş-durmuş...

Bill Geýts “Android” ulgamly telefonlary ulanýar

“Microsoft” kompaniýasynyň esaslandyryjysy Bill Geýts köp ýyldan bäri “Android” ulgamly smartfonlary ulanýandygyny mälim etdi. Bu barada “Clubhouse” jemgyýetçilik torunyň sowallaryna jogap beren dünýäniň meşhur baýlarynyň...

Bill Geýtsiň Tokio oýunlary baradaky pikiri

“Microsoft” kompaniýasynyň esaslandyryjysy Bill Geýts “Kiodo” ýapon habarlar agentligi bilen gurnan söhbetdeşliginde, Tokio şäherinde geçiriljek Olimpiýa oýunlarynyň ykbaly koronawirus keseline garşy öndürilýän sanjymlaryna bagly bolar...

Bill Geýtsiň täze maksatnamasy

“Microsoft” kompaniýasynyň esaslandyryjysy we dünýäniň iň baý adamlarynyň biri hasaplanýan Bill Geýts täze maksatnamasynyň üstünde işleýär. Onuň esaslandyran maýa goýum kompaniýalarynyň biri awiasiýa kompaniýasyny satyn...

“Microsoft Word” indi sesi tekste öwürer

Tehnologiýanyň barha pajarlap ösýän zamanasynda gündelik işlerimiz has-da aňsatlaşýar. Ynha biziň iň köp ulanýan “Microsoft Word” programmasynyň onlaýn görnüşi hem sesi awtomatik şekilde tekste öwürmek...

Baýlaryň ilkinji bäşliginde

Amerikaly işewür hem-de «Tesla» kompaniýasynyň eýesi Ilon Mask dünýäniň iň baý adamlarynyň sanawynda ilkinji bäşlikde orun aldy. Bu barada “Forbes” žurnaly habar berýär. Neşiriň bellemegine...

Kitap görnüşinde ýasalan telefon

Geçen güýzde, Microsoft kompaniýasy iki ekranly kitap görnüşinde öndürilen “Surface Duo” akylly telefony ýaly birnäçe täze enjam hödürledi. Ilkibaşda “Surface Duo” -nyň diňe 2020-nji ýylyň...

Žurnalistleriň işini tehnologik enjamlar ýerine ýetirer

“Microsoft” kompaniýasynyň garamagynda bolan «Microsoft News» we «MSN» habarlar gullygy onlarça žurnalisti we redaksiýanyň döredijilik işgärlerini işden çykarýar. Indi işden boşadylan žurnalistleriň ýerini dürli görnüşdäki...