TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

meýdança

Ronaldonyň kapitanlyk daňy satyldy

27-nji martda Portugaliýanyň futbol milli ýygyndysy dünýä çempionatynyň saýlama oýunlarynyň çäginde Serbiýanyň futbol milli ýygyndysy topary bilen duşuşdy. Portugaliýanyň futbol milli ýygyndysy duşuşykda hüjümçi Diogo...

Ronaldo täze rekordyna golaýlaýar

Italiýanyň “Seriýa A” çempionatynyň 11-nji tapgyrynda “Genoa” futbol topary öz meýdançasynda “Ýuwentus” futbol toparyny kabul etdi. Bu duşuşykda “Ýuwentus” futbol topary 1-3 hasabynda üstün çykdy....

Zenan eminiň ynamly üstünligi

Fransuz zenan emin Stefani Frappar 1983-nji ýylyň 14-nji dekabrynda dogulýar. Onuň boýy 1.64 sm we agramy bolsa 54 kg, meýdançada onuň boýy kiçi görünýär. Frappar...

“Garri Potter” edebileşdirildi

“Garri Potter” edebiýat, teatr we elbetde kino üçin gaty möhüm şahslaryň biri bolup galdy. Bütin dünýäde onuň kitabyny okamak we filmlerini tomaşa etmek boýunça muşdaklary...

Özbek futbolçysy Italiýada oýnar

Ata Watan Eserleri
Russiýanyň futbol çempionatynda çykyş edýän “Rostow” toparynyň hüjümçisi Eldor Şomurodow Italiýanyň “Genoa” toparyna resmi taýdan transfer edildi. “Rostow” toparynyň metbugat gullugynyň habar bermegine görä, italýan...

Messiniň gyzykly statistikasy

Ispaniýanyň “Barselona” toparynyñ hüjümçisi Lionel Messiniñ futbol ýoluny göz salamyzda, argentinaly 2004-nji ýylyñ 16-njy oktýabryndan, ýagny ilkinji oýnundan başlap, Ispaniýanyñ  42 stadionynda oýnamaga başarypdyr. Olaryñ...