TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Metro Goldwyn Mayer» kompaniýasy

<>barada käbir sowallaryň jogaby

vepa
Öňki agşam dünýäniň iň meşhur film baýragy bolan «Oskar» täze eýelerine gowuşdy. Eýsem, bu baýrak barada nämeleri bilýäris, nämeleri bilemzok? «Oskar akademiýasynyň baýraklary» diýen düşünjäniň...