TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

metbugat ýygnagy

Türkiýede Oraza aýynda 2 hepdelik çäklendirme

Ata Watan Eserleri
Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan Ministrler Kabinetiniň mejlisinden soňra metbugat ýygnagynda eden çykyşynda Oraza aýynyň ilkinji 2 hepdesinde käbir çäklendirmeleriň durmuşa geçiriljekdigini mälim etdi. Bu...

Russiýa sanly rubl walýutasyny synagdan geçirer

Russiýanyň Merkezi bankynyň başygynyň orunbasary Olga Skorobogatowa, Russiýanyň sanly rubl baradaky meýilnamalary barada çykyş etdi. Skorobogatowa Moskwada geçirilen metbugat ýygnagynda eden çykyşynda şeýle belleýär: “Sanly...