TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

messi

Messi koronawirusdan gutuldy

Bedeninde koronawirus keseliniň alamatlary anyklanan, şol sebäpli hem soňky günlerde Argentinada galmaly bolan Messi Pariž şäherine gaýdyp geldi. Şu möwsümiň başynda PSŽ-ä geçen, ýöne heniz-ä...

Mesut Öziliň transferi amala aşdy

Angliýanyň “Arsenal” toparynda çykyş eden asly türk bolan Germaniýanyň raýaty Mesut Özil resmi ýagdaýda Türkiýäniň “Fenerbahçe” toparyna geçdi. Özil bilen türk toparynyň arasynda 3,5 ýyllyk...

Ýylyň hüjümçisi: Messi Ronaldodan öňe geçdi

“ESPN” neşiri tarapyndan 2020-nji ýyl boýunça iň gowy futbolçylaryň sanawy düzüldi. 9 ugur boýunça iň gowy futbolçylar saýlandy. Iki ýyldan bäri iň gowy hüjümçi sanawynda...

Messiniň islegi

“Barselona” futbol toparynda çykyş edýän we 2021-nji ýylyň tomus aýlarynda şertnamasy tamamlanýan dünýä belli futbolçy Lionel Messi, häzirki wagtda Angliýanyň “Mançester Siti” futbol topary bilen...

“Çempionlar liga” duşuşyklarynyň gyzykly wakalary

Ata Watan Eserleri
“PSŽ” öz öýünde utuldy Fransiýanyň “PSŽ” topary “H “topaçasyndaky gijeki oýunda iňlis topary “Mançester Ýunaýtedden” 2-1 hasabynda ýeňildi. “Başakşehir” gowy oýun görkezdi, ýöne 4 minutda...

Çempionlar ligasynyň bijeleri: Messi bilen Ronaldo bir toparda

Şweýsariýanyň Ženewa şäherinde Ýewropanyň abraýly kubok ýaryşlarynyň biri bolan Çempionlar ligasynyň täze möwsümi üçin bijeler çekildi. Ýaryşyň toparlaýyn tapgyrynyň senenamasy soňra mälim ediler. Ilkinji duşuşyk...

FIFA 2020-iň iň gowy 10 oýunçysy

Baş Redaktor
“Electronic Arts” (EA) tarapyndan işlenip düzülen FIFA 2021-iň futbol oýunçylarynyň maglumatlary yglan edildi. Sanawda durýan oýunçylar futbol äleminde ussatlyk derejä ýeten, üstünlik gazanan oýunçylardyr. Olary...

“Barselona” rekord goýmagyny dowam edýär

Çempionlar ligasynda Barselona Napolini ýeňdi. “Kamp Nou”-daky duşuşyk ýer eýeleriniň peýdasyna 3:1 hasaby bilen tamamlandy. Kataloniýalylar Çempionlar ligasynda 8 ýylda öz öýünde utulmady. Öz meýdançasynda...

Messi täze rekord bilen gaýdyp geldi

Ispaniýanyň «Barselona» toparynyň hüjümçisi Lionel Messi koronawirus ýokanjy sebäpli wagtlaýynça ýatyrylyp, täzeden başlanan çempionatyň 28-nji tapgyrynda «Malýorka» topary bilen geçirilen duşuşykda bir gezek tapawutlanyp, 2...

Messiniň gyzykly statistikasy

Ispaniýanyň “Barselona” toparynyñ hüjümçisi Lionel Messiniñ futbol ýoluny göz salamyzda, argentinaly 2004-nji ýylyñ 16-njy oktýabryndan, ýagny ilkinji oýnundan başlap, Ispaniýanyñ  42 stadionynda oýnamaga başarypdyr. Olaryñ...