TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

«Messenger»

“Facebook” akylly sagat öndürmekçi

ABŞ-nyň “Facebook” jemgyýetçilik kompaniýasy özüniň akylly sagadyny çykarmak isleýär we häzirki wagtda onuň üstünde işleýär. Bu barada “Information” onlaýn neşiri habar berýär. Öndüriljek akylly sagat...

Dünýäde iň meşhur programma

“Sensor Tower” analitik kompaniýasy, kompvuter we “akylly” enjamlara göçürip almak we girdeji gazanmak arkaly iň gowy programmalaryň sanawyny kesgitledi. Kompaniýanyň habaryna görä, “WhatsApp” programmasy noýabr...

Iň köp ýüklenen programmalar belli boldy

Pawel Durow tarapyndan işlenip taýýarlanan «Telegram» sosial aragatnaşyk tory dünýäde iň köp ýüklenip alnan mobil programmalaryň sanawynda sekizinji orny eýeledi. Bu sanawyň başyny «TikTok» çekýär....