TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Meşhur aktýor

Köňlüniň baglaryna ýesir düşüren

Birmahallar uniwersitetde okaýarkak professor Nazar Gullaýewiň edebiýat boýunça sapak geçilende Gündogaryň paýhas çyragy, sekiz asyryň serweri Jelaleddin Rumynyň bir sözüni aýdypdy leksiýada, ýadymda: “ Biziň...

Jon Kallahan 66 ýaşynda aradan çykdy

Ata Watan Eserleri
Meşhur aktýor Jon Kallahan 66 ýaşynda aradan çykdy. Onuň aradan çykandygyny ozalky ýanýoldaşy “Instagram” jemgyýetçilik torundaky hasabyndan mälim etdi. Jon Kallahan 1992-nji ýyldan 2005-nji ýyla...