TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Mersin şäheriniň Toroslar etrabynyň Akbelen köçesi

Dünýä belli eserler boş köçelere öwüşgin berýär

Ata Watan Eserleri
Häzirki wagtda Türkiýe Respublikasynda ýokanç kesel sebäpli raýatlaryň köçe çykmagyna rugsat berilmeýär. Şu döwürde jaýlaryň diwarlarynda şöhlelenýän dünýä belli suratkeşleriň eserleri köçeleriň boş bolmagy bilen...