TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Merkezi Aziýada dikilen iň beýik baýramçylyk arçasy

Aşgabatdaky Baş arça ― Merkezi Aziýada iň ulusy

vepa
Geçen ýyl Aşgabatda dikilen Baş arçanyň tutuş GDA döwletleri boýunça iň ulularyň biridigi barada türkmen metbugatynda habar berlipdi. Paýtagtymyzdaky «Älem» medeni-dynç alyş merkeziniň öňündäki meýdançada...