TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Merkezi Aziýa

USAID Türkmenistanda CCNA boýunça halkara sertifikatlaşdyrmagy goldaýar

2022-nji ýylyň 15-nji noýabry, Aşgabat, Türkmenistan – Şu gün Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Halkara ösüş agentligi (USAID), Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasy (DGA) bilen hyzmatdaşlykda maglumat...

ABŞ-nyň ösüş agentligi (Usaid) Daşkentde zenanlaryň Sammitini geçirýär

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Halkara ösüş agentligi (USAID) “Zenanlar söwdada: Merkezi Aziýada aýallar üçin kynçylyklar we mümkinçilikler. Iň oňat tejribeler” atly ikinji sebitleýin zenanlar sammitini 2022-nji ýylyň 21-nji...

USAID WE EBRD pes uglerodly geljek üçin Memoranduma gol çekdiler

1-nji iýun 2022 ý., Almata, Gazagystan – Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Halkara Ösüş Guramasy (USAID) we Ýewropanyň Dikeldiş we Ösüş Banky (EBRD) bilelikde Merkezi Aziýa ýurtlarynda elektroenergetika...

Türkmenistan-Koreýa Respublikasy: diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyllygy

Ata Watan Eserleri
2022-nji ýylyň 7-nji fewralynda Seul şäherinde Türkmenistan bilen Koreýa Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli tegelek stol geçirildi. Maslahat Türkmenistanyň Koreýa Respublikasyndaky...

Türkmenistanyň BMG-niň Azyk we oba hojalyk guramasy bilen hyzmatdaşlygyny ösdürer

Ata Watan Eserleri
2021-nji ýylyň 10-njy dekabrynda Aşgabatda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredowyň «Parahatçylyk we ynanyşmak syýasaty – halkara howpsuzlygynyň, durnuklylygynyň we ösüşiň esasy» atly Halkara maslahatyna gatnaşmak...

Türkmenistan we BMG-niň Ilat Gaznasy gatnaşyklary pugtalandyrýar

Ata Watan Eserleri
Şu gün, 10-njy dekabrda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň hem-de «Parahatçylyk we ynanyşmak syýasaty – halkara howpsuzlygynyň, durnuklylygyň we ösüşiň...

ÝB-niň Merkezi Aziýa boýunça ýörite wekiliniň Aşgabada sapary

Ata Watan Eserleri
Şu gün, 10-njy dekabrda Türkmenistanyň DIM-de Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň «Parahatçylyk we ynanyşmak syýasaty – halkara howpsuzlygynyň, durnuklylygyň we ösüşiň...

Türkmenistanyň Prezidentiniň hem-de Ýewropa Geňeşiniň Başlygynyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik

Baş Redaktor
Hormatly  Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de Ýewropa Geňeşiniň Başlygy Şarl Mişeliň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentliginiň habar bermegine görä, Söhbetdeşler mähirli salamlaşyp,...

Riganyň ýokary hukuk mekdebinde bilimiňi kämilleşdirmek maksatnamasy

Ata Watan Eserleri
Riganyň ýokary hukuk mekdebi Ýewropa hukugy we ykdysadyýeti boýunça ýokary depginde güýçlendirilen okuw maksatnamasy boýunça okuwa kabul edişlik yglan eder. Bu barada ýokary okuw mekdebiniň...