TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Merkezi Aziýa ýurtlarynyň sungat ussatlarynyň dabaraly baýramçylyk konserti boldy.

Ýulduz Usmanowa we Dimaş Awazada aýdym aýtdy

“Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda geçirilen  Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygynyň çäklerinde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň sungat ussatlarynyň dabaraly baýramçylyk konserti boldy. Oňa  Oňa Türkmenistanyň Prezidenti...