TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Merkezi Aziýa ýurtlarynyň döwlet Baştutanlary Respublika gününiň dabaralaryna gatnaşmak üçin Hindistana gelmeýändikleri habar berildi.

Merkezi Aziýanyň Prezidentleriniň Hindistana sapary barada

Ata Watan Eserleri
Merkezi Aziýa döwletleriniň Prezidentleriniň şu ýylyň 26-njy ýanwarynda Hindistanyň milli baýramy – Respublika gününiň dabaralaryna gatnaşmagy göz öňünde tutulýardy. Emma häzirki wagtda dünýäde koronawirus ýokanjynyň...