TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

“Merkezi Aziýa – Russiýa” daşary işler ministrleriň nobatdaky duşuşygyny geçirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada Russiýanyň daşary syýasat edarasynyň resmi internet sahypasynda bellenilip geçilýär.

Merkezi Aziýa-Russiýa daşary işler ministrleriniň duşuşygy

16-njy iýulda Özbegistanyň paýtagty Daşkent şäherinde “Merkezi Aziýa-Günorta Aziýa: sebit özara baglanyşygy. Çagyryşlar we mümkinçilikler” atly halkara maslahat geçiriler. Şol maslahatyň çäklerinde “Merkezi Aziýa –...