TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Merkezi Aziýa boýunça Dolandyryjy direktory Bruno Balwaneran

Ýewropanyň täzeleniş we ösüş banky bilen hyzmatdaşlyk

vepa
2019-njy ýylyň 30-njy ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabat şäherine iş sapary bilen gelen Ýewropanyň täzeleniş we ösüş bankynyň Merkezi Aziýa boýunça Dolandyryjy direktory Bruno...