TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Merjen

“Umytly dalaşgär” (1-nji bölüm)

Ata Watan Eserleri
Ýylyň maý aýlarydy. Okuwlar hem tamamlandy. Baýram aga bilen Dünýä gelnejäniňem körpe gyzy bolan Aýjahana hem uçurym bolmak bagty miýesser etdi. Ol mekdebi tamamlaýandygyna begenip,...

Keşdeler barada gyzykly maglumatlar

Keşdeler diňe bir öňki döwürlerleriň medeniýetini, däp-dessurlaryny saklamak bilen çäklenmän, eýsem ene-mamalarymyzyň we işine ökde hünärmenleriň döredijilik başarnyklary barada hem maglumat berýändir. Ýüň, ýüpek, altyn,...