TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

“… Men onuň kimdigini tanaýan!”(hekaýa)

“… Men onuň kimdigini tanaýan!”(hekaýa)

Ir bilen köçede ýöräp barýarka bir ýaşuly ulag heläkçiligine uçrady we ol birneme ýaralandy. Daş-töweregindäkiler ony derrew hassahana äkitdiler. Hassahana gelenlerinde şepagat uýasy ilki bilen...