TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Mekgejöwen hakyndaky gyzykly maglumatlar

Mekgejöwen barada…

Ata Watan Eserleri
Mekgejöwen hakyndaky gyzykly maglumatlar, ösdürilip ýetişdirilýän ösümlik barada has köp zat öwrenmek üçin ajaýyp mümkinçilikdir. Meksikada ýaşaýan astekler mekgejöwen ösdürip ýetişdirmek bilen işjeň meşgullanypdyrlar. Diňe...