TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

mekdep mugallymlaryny sanly we garyşyk okuw sapaklaryna taýýarlamak boýunça milli tälimçi boýunça iş orny döredilýär.

“ÝUNISEF”: Biz işe alýarys

ÝUNISEF-iň Türkmenistandaky wekilhanasy täze iş orny boýunça bildiriş çap etdi. Şoňa laýyklykda, mekdep mugallymlaryny sanly we garyşyk okuw sapaklaryna taýýarlamak boýunça milli tälimçi boýunça iş...