TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Mejlisiň barşynda hormatly Prezidentimiz degişli Permana gol çekip

Täze içeri işler ministri bellendi

Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onuň gün tertibine harby we hukuk goraýjy edaralaryň...