TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Megxit

Şazada Garri we Megan Markl kitap ýazarlar

Ata Watan Eserleri
Beýik Britaniýanyň patyşa maşgalasyny terk edip, ABŞ-da ýaşamak kararyna gelen şazada Garriniň we Megan Marklyň terjimehal kitabyny ýazjakdygy öňe sürüldi. Kitap meşhur jübütlere ýakyn iki...